U heeft geprobeerd een vragenlijst te openen. Dit is helaas niet mogelijk.

De reden hiervan is aangegeven in bovenstaande melding. U ontvangt een melding van Onderzoeksbureau Flycatcher omdat wij het onderzoeksbureau zijn dat namens de opdrachtgever de vragenlijst verstuurt.

Volledigheidshalve vindt u onderstaand uitleg bij een aantal veel voorkomende meldingen:

De code en/of het wachtwoord is niet correct.

Heeft u inloggegevens ontvangen? Probeer dan nogmaals in te loggen. Kopieer en plak de inloggegevens om typefouten te voorkomen.

Heeft u geen inloggegevens ontvangen? Het kan voorkomen dat de link niet goed bij u is aangekomen. In dit geval kunt u de gehele tekst van de link kopiëren naar de adresbalk van uw internetbrowser en de vragenlijst alsnog invullen.

We hebben uw inzending al eerder ontvangen.

U of iemand anders die toegang heeft tot uw mailbox heeft de vragenlijst reeds volledig ingevuld. U kunt de vragenlijst slechts 1 maal invullen. Indien u de vragenlijst opnieuw wilt invullen, kunt u contact opnemen met Flycatcher, via info[-noSpam-@-noSpam-]flycatcher.nl (gelieve in Engels of Nederlands mailen), met het verzoek de reeds ingevulde vragenlijst te verwijderen, zodat u deze opnieuw kunt invullen.

Het onderzoek is afgesloten.

De invultermijn van het onderzoek is verstreken. U kunt helaas niet meer deelnemen.

U bent niet geselecteerd voor deelname aan dit onderzoek.

Indien u van mening bent dat deze melding onjuist is, neem dan contact op met Flycatcher via info[-noSpam-@-noSpam-]flycatcher.nl (gelieve in Engels of Nederlands mailen).

Heeft u nog overige vragen?

U kunt contact opnemen met onze helpdesk: info[-noSpam-@-noSpam-]flycatcher.nl (gelieve in Engels of Nederlands mailen). Wij streven ernaar uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden.

Meer informatie over Onderzoeksbureau Flycatcher.

Onderzoeksbureau Flycatcher is in 2000 voortgekomen uit de Universiteit Maastricht en was het eerste bureau in Nederland dat zich volledig toelegde op online onderzoek (internet onderzoek). Flycatcher is een modern onderzoeksbureau met een enthousiast team van jonge onderzoekers en Business Engineers.

Onderzoeksbureau Flycatcher verricht onderzoek voor uiteenlopende opdrachtgevers, van media en overheid tot bedrijven en wetenschappelijke organisaties.

Voor meer informatie over onderzoeksbureau Flycatcher kunt u onze website www.flycatcher.eu bezoeken.