Pagina 1 van 32
Met behulp van dit onderzoek, uitgevoerd door Flycatcher, wil UM SPORTS graag in kaart brengen in hoeverre je tevreden bent over haar diensten. Op basis van de resultaten wil UM SPORTS haar dienstverlening verder verbeteren. Met het invullen van de volledige vragenlijst maak je kans op het winnen van prijzen, zoals een gratis UM SPORTS jaarabonnement (of restitutie) en een massage. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.

We beginnen de vragenlijst met enkele achtergrondvragen.
1. Wat is je leeftijd?
2. Wat is je geslacht?
3. Ben je:
4. Je bent student bij de UM. Aan welke faculteit studeer je? Indien je aan meerdere faculteiten studeert, kies dan de faculteit waar je de meeste tijd spendeert.
5. Aan welke onderwijsinstelling studeer je?
6. Bij welke faculteit of welk servicecentrum ben je werkzaam? Indien je bij meerdere faculteiten/servicecentra werkzaam bent, kies dan de faculteit of het servicecentrum waar je de grootste aanstelling hebt.
7. Wat is je nationaliteit?